Jak nepřijít zbytečně o peníze? Stačí být vhodně pojištěný!

Kdo by chtěl něco zbytečně platit? Jasně, že nikdo. To je typická odpověď, na druhou stranu většina lidí, která takto odpovídá, nemá řádně sjednané pojištění odpovědnosti. Stojí pár stovek ročně, ale může ušetřit miliony.

V běžném každodenním životě totiž může dojít k mnoha událostem, které mohou mít významný vliv na stav vaší peněženky. Může jít o politý notebook cizímu člověku v kavárně, rozsednuté brýle v restauraci, ale také o mnohem závažnější nehody, kdy vaše dítě srazí seniora na sjezdovce při snowboardingu. Pak je takové pojištění vaší jedinou šancí, jak nebýt do konce života žebrák!

Náklady na léčbu za miliony

Většina lidí se domnívá, že se jedná o tah pojišťováků, kteří vyhrožují nehodami, které se nikdy nikomu nestaly. Věřte, že staly, a dokonce jejich počet přibývá s tím, jak lidé více cestují. Částky za léčbu, na rekonvalescenci nebo na náhradu mzdy pak mohou jít souhrnně do milionů korun. Poté již zbývají leda pověstné oči pro pláč, co však můžete udělat ještě dnes, je sjednat si pojištění občanské odpovědnosti.

Pojistka na blbost v praxi

Toto pojištění kryje újmu vzniklou na majetku, zdraví, životě nebo finanční škody, které vzniknou při činnostech běžných v každodenním občanském životě. Může se jednat o zmiňovaný poškozený notebook v kavárně nebo právě nehody na sjezdovce při nesoutěžním a rekreačním sportování. Ke škodě nesmí dojít úmyslně, také pod vlivem alkoholu, návykových nebo psychotropních látek. Pojištění se nevztahuje na škody na životním prostředí.

S celou rodinou do světa

Toto pojištění odpovědnosti se navíc nevztahuje jen na pojistníka, ale na všechny členy domácnosti včetně domácích zvířat vyjma psů nebo koní. Tato zvířata lze připojistit zvlášť. Výhodou pojistky je celosvětová platnost, je také možné krýt i škody vzniklé na dovolené u moře, na horách nebo při jiných cestách za poznáním.

Related Post