Svěřenský fond jako pojistka: Jak se dá použít?

Svěřenský fond je hojně využívanou pojistkou nejen pro podnikatele. Co to je, jak funguje a jak jej můžete využít? Čtěte v článku.

Svěřenský fond bylo něco, po čem řada podnikatelů volala řadu let. V Česku žádné právní ošetření nebo existence svěřenského fondu neexistovala. Několik let zpět ale konečně došlo k jeho vzniku. Pojďme si tedy říct, co je svěřenský fond, jak funguje a jak se dá použít.

Jak funguje svěřenský fond

Svěřenské fondy potřebují ke své funkčnosti tři lidi:

  • zakladatele,
  • správce,
  • beneficita

Zakladatel nejprve musí fond založit a vložit do něj majetek. Určený správce se o něj stará a beneficient ze svěřenského fondu těží benefity, případně celý majetek později získá. Záleží na tom, jaké jsou při založení stanovena pravidla.

Veškeré náležitosti jsou upraveny ve smlouvě, která je sepsána při založení. A to včetně povinností správce, benefitů pro beneficienta a doby, na kterou zakladatel prostředky do fondu vložil.

Klíčová postava správce

Pozice správce svěřenského fondu je naprosto klíčová. Právě on má v rukou velkou moc. Stará se o to, aby vložené prostředky prosperovaly a plnily svůj smluvní účel. Správcem může být jedna osoba, ale také externí firma. A právě služeb externích firem řada zakladatelů často využívá.

Při výběru firmy se rozhodujte na základě recenzí. Pomůže také datum založení firmy. Není to sice podmínka, která přímo odkazuje na kvalitu jejích služeb, ale zajetá firma působící na trhu dlouhé roky přece jen vyvolává větší důvěru. Společnost navíc může prostředky ve svěřenském fondu lépe spravovat. A to nejen díky většímu množství lidských zdrojů.

Pojistka pro případ nehody

Svěřenské fondy jsou skvělý způsob, jak zajistit chod firmy pro případ nejvyšší nouze. Dají se využít jako pojistka pro případ úrazu či dokonce smrti. Beneficientovi tak bude po splnění podmínek vyplácena smluvní renta, která mu zajistí dostatek příjmů i při výpadku mzdy.

Podnikatel může použít svěřenský fond jako pojistku u svých dědiců. Může stanovit, že po jeho smrti získá dědic jen část firmy. Pokud se po určité době osvědčí a ukáže, že je schopným správcem, získá poté i zbylý podíl a svěřenský fond zanikne.

Related Post