Význam strategické alokace pro vaše peníze

Ve Spojených státech neexistuje státní důchod, jak ho známe u nás v Evropě. Do důchodu odcházíte s tím, co jste si v produktivním životě nainvestovali. Existuje mnoho studií, které dokládají, že Ti, co si dopředu naplánovali, jak vysokou chtějí mít rentu a plán dodržovali, odcházeli do důchodu až 3x bohatší než Ti, co neměli žádný plán. Asi nejznámější jsou studie italské profesorky Annamarie Lusardi, ekonomky působící na amerických univerzitách v oboru finanční gramotnosti.

Teď se ovšem nechci přímo zabývat významem finančního plánu, byť je pro váš úspěch nezpochybnitelný. Pro celkový úspěch vaší dlouhodobé investice je důležitá také strategická alokace. Tedy to, DO ČEHO INVESTUJETE. Jednou z nejúspěšnějších investičních strategií je takzvaná hodnotová strategie Warrena Buffetta. V čem spočívá její úspěch?

Jednoznačně se dá říct, že Warren Buffett se umí odlišit v přístupu při výběru akcií. Dovede dokonale nalézt společnosti (akcie firem) s dlouhodobě udržitelnými konkurenčními výhodami, později nazývanými ekonomickými příkopy. Stejně jako se ve středověku stavěly kolem hradů vodní příkopy, aby držely nepřátele daleko od svých hradeb, snaží se každá firma vytvořit kolem sebe jiný příkop, ekonomický, který chrání DLOUHODOBĚ její zisky.

Na světě je tisíce firem, ale jenom zhruba 200 z nich se může pyšnit označením wide moat (široký příkop), který uděluje společnost Morningstar. Tato společnost sídlící v Chicagu analyzuje údaje o fondech a akciích, které jsou široce užívány poradci nebo individuálními investory k určení jejich kvality podle přiřazeného ratingu.

Proč investovat do firem, které mají vytvořený široký ekonomický příkop a tím rating wide moat? Morningstar mimo jiné zjišťuje, jak dlouho je daná firma schopná chránit svoje nadprůměrné zisky, díky tomu, že si za dobu svého působení dovedla tento EKONOMICKÝ PŘÍKOP vytvořit. Firmy následně dělí do tří kategorií – s žádným příkopem (těch je většina), s úzkým desetiletým a s širokým dvacetiletým příkopem. Rating wide moat značí, že firma má kolem sebe takový příkop, který dovede ochránit její vysoké zisky po dobu nejméně dvaceti let.

Jaké jsou hlavní znaky, že si daná firma kolem sebe vytvořila dostatečně široký příkop?

  • Nehmotné aktivum – ZNAČKA. Jak známo, lidé jsou ochotní si za svoji oblíbenou značku připlatit. Již to často chrání nadprůměrné zisky firem. Typickým příkladem může být společnost Walt Disney. Její obchodní úspěch v řadě odvětví je jen těžko opakovatelný. V USA vlastní populární kabelovou televizi ESPN, vydělává ve filmovém průmyslu, ve spotřebním zboží, v prodeji suvenýrů, velké zisky má z televizních práv v profesionálních sportovních soutěží. K tomu má ještě sesterské kanály, prodej DVD, licence na televizních stanicích a zapomenout nemůžeme ani na zábavní parky Disney.
  • Nehmotné aktivum – PATENT. Patenty chrání zisky například firmám ve farmaceutickém průmyslu. Díky patentům si mohou farmaceutické firmy účtovat ceny, které umožňují návratnost investovaného kapitálu vysoko nad náklady za kapitál. Účinný lék, který firma vynalezne, je po určitou dobu chráněný patentem. Nemůže ho tak v tomto období vyrábět nebo distribuovat jiná společnost.
  • Zákazníkovy náklady na změnu – Firma Apple má vedle své značky ještě jeden znak bariéry, a to jsou zákazníkovy náklady na změnu. Mobilní operační systém iOS zaručí, že si zákazník změnu, pokud by k ní chtěl přistoupit, rozmyslí. Filmy, televizní show nebo aplikace z iTunes store si zákazník nepustí na jiném operačním systému například Androidu. Další náklady na změnu přidává iCloud, protože synchronizuje fotky, média a další věci napříč všemi výrobky Apple. Majitel iPadu tak jen těžko bude chtít přejít jinam. Vedle věrnosti k značce ho drží náklady, které by musel vynaložit při přechodu na jiný operační systém. Díky uvedeným výhodám má Apple až dvojnásobně vyšší ziskovou marži (kterou zaplatí zákazník) oproti konkurenčnímu Samsungu.

K těmto třem hlavním charakteristikám tržních bariér lze ještě přiřadit výhodu nízkých nákladů nebo efekt rostoucí sítě. Typickým příkladem jsou společnosti Master Card nebo Facebook, čím více mají uživatelů, tím rychleji roste jejich síť a tím více se rozšiřuje jejich tržní bariéra.

V této souvislosti je třeba vzpomenout firmu s patrně nejdelší konkurenční bariérou, firmu Coca-Cola, která byla poprvé obchodovaná na burze v roce 1919 a dlouhodobě patří mezi TOP 20 světových značek.

Dnes mohou investovat do firem s širokým ekonomickým příkopem také klienti platformy Edward, kteří využívají mnou poskytované investiční poradenství. A to skrze ETF Morningstar US Wide Moat. V tomto ETF je zařazeno 50 amerických firem s označením wide moat, které prošly předchozím výběrem z tisícovky firem z USA, přičemž většina z nich je zároveň v indexu S&P 500.

Vraťme se ještě k Warrenu Buffettovi. Ten k dokonalému odhadu, zda má firma kolem sebe vytvořený dostatečný ekonomický příkop, dovede také využívat „slev“ na trhu. Tedy období, kdy se na burzách cena mnoha titulů propadne.

I pro ostatní investory platí, že skvělá firma ještě neznamená skvělou investici. Vedle ekonomického příkopu by měla vybraná firma do ETF Morningstar US Wide Moat splňovat ještě další důležitý ukazatel. A to, co nejlepší poměr tržní cena/férová cena, který ukazuje, zda je akcie zároveň ve slevě oproti jiné.

Díky procesu Morningstaru, kde 110 jejich analytiků vybírá firmy na základě dvou kritérií, tedy vytvořené konkurenční bariéry a podhodnocené ceny akcie, máte v podstatě jistotu, že nakupujete akcie firem, které mají předpoklad dlouhodobě nadprůměrných zisků a zároveň jsou v daný okamžik za dobrou cenu. Složení indexu US Wide Moat je čtvrtletně aktualizováno.

I proto má ETF Morningstar US Wide Moat od svého vzniku v roce 2002 více než dvojnásobný výnos než samotný S&P 500 při srovnatelné volatilitě. Z tohoto pohledu je určitě vhodné zařadit ho do akciového portfolia.

Poznámka: Toto ETF je jenom částí diverzifikovaných portfolií platformy Edward. Článek není konkrétní pobídkou k investování. Historické výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Bc. Richard Kunovský, EFA
Rostislavovo náměstí 14
612 00 Brno
www.richardkunovsky.cz

Related Post