Jak se chránit v době krize? Vhodným pojištěním!

O tom, že je dobré chránit svůj majetek pojištěním, ví asi každý. Ne všichni tomu ale věnují dostatečnou pozornost, dokud se něco nestane. V době přicházející krize by však lidé neměli chránit jen svůj majetek, ale také sami sebe. Jen tak se lze totiž vyhnout případným potížím při neúmyslných nehodách a způsobených škodách v běžném životě i zaměstnání. A věřte, že se vám takové pojištění bude hodit, protože výpadek několika mezd si nemůže v době krize nikdo dovolit.

Káva v notebooku

Já si dávám na věci pozor, to se mi stát nemůže! Mnoho lidí se domnívá, že vzhledem ke své odpovědnosti a pečlivosti se jim žádná nehoda stát nemůže. Věřte, že příkladů, kdy se něco nahodile rozbije nebo zničí, je velká spousta. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu důsledky pomůže krýt, protože vylít kávu do notebooku může každý. Stejně jako může někomu upadnout drahý mobilní telefon, tablet, měřicí přístroj neb jiné zařízení, které je potřeba pro výkon zaměstnání a za které nese dotyčný zaměstnanec zodpovědnost dle zákoníku práce.

Vhodné pro řidiče služebních aut

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu funguje obdobně jako lidově řečená pojistka na blbost, odlišná je pouze maximální pojistná částka, která je ve výši 500.000 Kč. V případě tohoto pojištění je také u pojišťovny ERGO povinná spoluúčast, která však nepřesahuje 5.000 Kč. Limity jsou nastavené vzhledem k tomu, že náhrady škody způsobené zaměstnavateli při plnění pracovního úkolu z nedbalosti nesmí přesáhnout částku rovnající se 4,5násobku průměrného výdělku dotyčného zaměstnance. Toto pojištění je možné sjednat ve třech variantách – standard, řidič a řidič plus. Právě poslední variantu ocení řidiči služebních vozů, protože se vztahuje i na škody způsobené vozem při soukromých jízdách.

Jistota v nejisté době

Podle ustanovení v zákoníku práce zaměstnanec zodpovídá za škody z nedbalosti způsobené svému zaměstnavateli až do výše 4,5 násobku hrubého měsíčního výdělku. V praxi to znamená, že při hrubé mzdě 25.000 Kč může po vás zaměstnavatel v případě škody vymáhat přes 112.000 Kč. To jsou nemalé peníze, tím spíše v době, kdy nastupující krize tlačí mzdy dolů a dotyčný si ani nemůže být jistý svou pracovní pozicí.

Related Post