Jaká jsou nejběžnější věcná břemena?

Nikdo není nadšený, když je jeho majetek zatížen věcným břemenem. Mnohdy je to nezbytnost, když máte na svém pozemku věcné břemeno, aby se k vám dostali opraváři v případě nehody potrubního systému ve městě nebo obci. Věcným břemenem může být i osoba, jež dožívá ve svém bytě, který ale přepsala na nového majitele, jenž z celé situace profituje tím, že výhodně přijde k bytu či domu. Jaká jsou nejčastější věcná břemena? A lze nějak měnit jejich stav?

Nejčastější věcná břemena

Věcné břemeno se může vázat k osobě, movité nebo nemovité věci. Nejčastěji se situace jedná kolem nemovitostí. V takovém případě selektujeme několik základních druhů věcných břemen. Dělí se dle stanovených oprávnění. Může jít o věcné břemeno užívání, kdy oprávněná osoba má právo používat nemovitost. Jedná se o situace, kdy má vlastník povinnost nechat cizího člověka v bytě bydlet bez nároku na nájem. Může se tak stát, že předchozí majitel nechal v nemovitosti bydlet kamaráda, kterého se mu zželelo. Nebo partnera. Po smrti majitele pak zdědí nemovitost sice děti, aby měly nějaký majetek, ale musí v daném bytě nebo domě nechat onoho přítele či partnera zesnulého rodiče.

Věcné břemeno – užívání

Někdy se hovoří o věcném břemenu spoluužívání. K takové situaci může dojít, pokud na pozemku majitele hospodaří i oprávněný. Zase se může jednat o předešlou dědickou situaci. Existují dva kamarádi, kdy jeden je majitel políčka a druhý si na něm může díky přátelství pěstovat plodiny. Pole sice zdědí děti, ovšem aby kamarád jejich zesnulého rodiče mohl dále pěstovat na poli, má zde věcné břemeno, protože víme, jak majetek mění lidské vztahy. Existuje i věcné břemeno dožití, což jsme nastínili. Jedná se o situaci, kdy někdo dožívá v nemovitosti. Může jít třeba o rodiče, kteří na děti přepíšou dům, aby se pak nemusela platit dědická daň, a v nemovitosti pak dožijí. Věcné břemeno chůze a jízdy je zase možné v případě, že aby se někdo dostal do svého domu, může užít cestu jiného majitele.

 

Related Post