Zjednodušte si správu identit pomocí identity manageru

Pozice administrátora firemní IT infrastruktury obvykle obnáší široké spektrum činností. A pokud je adminů málo, zpravidla se během pracovní doby nezastaví. Musí udržovat servery, aktualizovat aplikace a v neposlední řadě dohlížet na celkové zabezpečení sítě, s čímž úzce souvisí také správa identit. Z hlediska informační bezpečnosti není žádoucí, aby měli všichni zaměstnanci stejná uživatelská práva. Správce by jim měl umožnit přístup pouze k datům, která při výkonu práce skutečně potřebují. Ale co když ve firmě pracují vyšší desítky až stovky zaměstnanců, jejichž pracovní pozice (a tedy přístupy) průběžně vznikají, zanikají nebo se obměňují?

Uvolněte ruce IT oddělení

Administrátorovi zahlcenému rutinními úkony – schvalováním přístupů, změnami hesel, zakládáním a mazáním účtů apod. – nezbývá čas na rozvoj systémů. Zbytečně ztrácí čas prací, kterou lze automatizovat a zpřehlednit. Problematikou správy identit se zabývá obor identity managementu, jehož procesní nástroj identity manager přináší benefity všem zúčastněným stranám.

Jaké jsou praktické výhody IdM?

IdM pomáhá řešit situace, kdy nadřízení ztrácí přehled o přístupech do jednotlivých segmentů systému, případně je pro administrátora příliš zdlouhavé neustálé zakládání účtů a nastavování práv.

Výčet výhod pro IT oddělení je podstatně delší, k další výhodám, které firmě správa identit v rámci IdM přináší, patří například možnost řízeného rušení účtu po odchodu zaměstnanců (prevence před vznikem tzv. mrtvých duší) a v neposlední řadě výrazné zjednodušení podkladů pro audit.

Ze zavedení idenity managementu těžší všichni zúčastnění. Běžní uživatelé mohou provádět žádosti o reset hesla nebo změnu přístupů bez nezbytného kontaktování IT podpory a noví zaměstnanci nemusí čekat na vytvoření účtů – to probíhá automaticky na základě předem definovaných hodnot.

Spoustu dalších cenných informací o identity managementu najdete na blog.bcvsolutions.eu – blogu českého vývojáře špičkového IdM.

Related Post